Het Persoonlijk Klimaatakkoord is een vertaling van het Klimaatakkoord van Parijs naar individueel niveau in Nederland. Het gaat uit van een maximaal aantal kg CO2 per persoon in Nederland tot en met 2030. Ik wil dat iedereen nadenkt over hun toekomst en hierin bedenkt welke keuzes hij of zij wil gaan maken: een kind? een wereldreis? het blijven eten van vlees?
Om te kijken of de keuzes binnen dit maximale kg CO2 vallen en om de keuzes tastbaar te maken, heb ik een installatie met een weegschaal ontworpen. Aan de rechterkant van de weegschaal is een blok te zien wat symbool staat voor de maximale CO2 uitstoot voor de komende 12 jaar. Op de linkerkant van de weegschaal komen de blokjes te liggen die iemands acties voor de komende 12 jaar vertegenwoordigen. Het is de bedoeling dat de blokjes minder wegen dan het grote blok. Is dit niet het geval? Dan is het tijd om te wikken en wegen en andere keuzes te maken. Wellicht toch vegetariër worden bijvoorbeeld?
Ik verhuur deze interactieve installatie met eventuele presentatie/workshop erbij. Interesse? Bel/email via de contact pagina. Bij deze bedrijven/beurzen heb ik onder andere geëxposeerd of gepresenteerd: ​​​​​​​
Back to Top